Modüller

Müşteri Başvuru Yönetimi

Laboratuvarınıza müşterilerinizin başvuruları web sayfanız üzerinden barkod entegreli olarak alınır. Barkodu oluşturulan başvuru sekreteryanıza iletilir.

Sekreterya Yönetimi

Müşterinizin başvurusunun uygun bulunup laboratuvara yönlendirilmesi, yöneticinin onayladığı raporların müşterinize teslim edilmesi ve bu esnadaki tüm müşteri ilişkileri yönetimi araçlarını kapsar.

Laboratuvar Yönetimi

Sekreteryanın laboratuvara gönderdiği testlerin numunelere uygulanması, TSE ve ISO standartlarına göre sonuçların değerlendirilmesi, gerekiyorsa değerlerin yuvarlanması ve standart sapmalarının hesaplanması ile sonuçların müşteriye teslim edilecek rapora uygun hale getiren modüldür.

Yönetici Denetimi

Laboratuvar çalışanlarının numunelere uyguladığı testlerin sonuçlarını değerlendirildiği, uygun olanın kabul edilip olmayanın tekrar edilmek üzere laboratuvara geri gönderilmesi gibi süreçlerin yönetildiği modüldür.

Rapor Yönetimi

Laboratuvarda uygulanan testlerin TÜRKAK yönetmeliklerine göre raporlanmasını sağlayan modüldür.

İstatistiksel Veri Yönetimi

Müşteriler, şikayetler, anketler, laboratuvar gelirleri ve laboratuvar çalışanları hakkında istatistiklerin tutulduğu modüldür.

Müşteri İletişim Yönetimi

Müşterilerinizin web sayfanız üzerinden size ulaşmasını sağlayan, mevcut başvurularının ne aşamada olduğu ile geçmişte yaptığı başvuruları da görebildiği modüldür.

Müşteri Şikayet Yönetimi

TÜRKAK yönetmeliklerine göre web sayfanızda olması gereken "Online Müşteri Şikayet Formu" ve bu form aracılığı ile iletilen şikayetlerin yönetilmesini içeren modüldür.

Müşteri Anket Yönetimi

Müşterilerinize daha iyi hizmet verebilmeniz için hangi konularda iyi, hangi konularda daha iyi olmanız gerektiği ile ilgili anket yayınlayabilir, sonuçları periyodik olarak değerlendirebilirsiniz.