Tekstil Laboratuvarı Otomasyon Yazılımı Nedir?

Tekstil laboratuvarı otomasyon sistemi müşterilerinizin laboratuvarınıza başvurusundan TÜRKAK yönetmeliklerinde, TSE ve ISO standartlarında belirlenmiş şekil ve şartları içeren test raporlarını almasına kadar geçen süreci yönetmenizi ve süreç tamamlandığında müşteri bilgilerini, test sonuçlarını ve raporları dijital ortamda saklamanızı sağlar.

Sistem, TÜRKAK akreditasyonuna sahip laboratuvarların kullanmak zorunda olduğu “TS EN ISO/IEC 17025:2017 Deney ve kalibrasyon laboratuvarlarının yetkinliği için genel gereklilikler” standardının “7.11 Verilerin kontrolü ve bilgi yönetimi”  maddesinde, “7.5 Teknik Kayıtlar” maddesinde ve “7.8 Sonuçların Raporlanması” maddesinde belirtilen tüm zorunlulukları sağlamaktadır.

Tekstil Laboratuvarı Programının Modülleri Nelerdir?

Tekstil laboratuvarı otomasyon sistemi 5 modülden oluşmaktadır.

1. Müşteri Modülü

Müşterilerin laboratuvarınıza başvuru yaptığı online form ile anket, görüş öneri ve şikayet formlarını içeren modüldür. Başvuru formu ayrıntılı olarak tasarlanmış, laboratuvara test için gönderilen numune hakkında laboratuvarın bilmesi gerekenleri ayrıntılı olarak müşteriden isteyen formdur.

2. Sekreterya Modülü

Müşterinin başvurusunun uygun bulunup laboratuvara yönlendirilmesi veya eksik bulunup reddedilmesi, revizyon istenmesi veya laboratuvar tarafından yapılan revizyonun müşteri onayına sunulması, yöneticinin onayladığı test raporlarının müşteriye teslim edilmesi ve bu süreçteki tüm müşteri ilişkileri yönetimi araçları bu modüldedir.

3. Laboratuvar Modülü

Sekreteryanın laboratuvara gönderdiği testlerin numunelere uygulanması, TSE ve ISO standartlarına göre sonuçların değerlendirilmesi, gerekiyorsa değerlerin yuvarlanması ve standart sapmalarının hesaplanması ile sonuçların müşteriye teslim edilecek rapora uygun hale getiren modüldür.

4. Yönetici Modülü

Laboratuvar çalışanlarının numunelere uyguladığı testlerin sonuçlarını değerlendirildiği, uygun olanın kabul edilip uygun olmayanın tekrar edilmek üzere laboratuvara geri gönderildiği modüldür.

5. Üst Yönetici Modülü

Müşteriler, şikayetler, anketler, laboratuvar gelirleri ve laboratuvar çalışanları hakkında istatistiklerin tutulduğu tüm modüllere erişim yetkisi olan modüldür.